top of page

Har du kontroll på fortollingen?

Oppdatert: 27. apr. 2021Dette må du vite når varene dine krysser landegrenser

Det er mye å holde styr på når det kommer til fortolling. Varetype, transportmåte, opprinnelsesland, formål og sluttbruker. Alt må tas hensyn til og krever inngående kunnskap og kompetanse for at man skal unngå ekstrakostnader og forsinkelser.

Uttrykkene «toll» og «fortolling» er på mange måter misvisende når det gjelder varer som krysser grenser. Det er svært få varetyper som faktisk er tollbelagte.

Det de fleste tenker på som «fortolling», er ofte bare en deklarering av vareførsel.


Fortolling enkelt forklart


Den velkjente «fortollingen» som skjer ved grensepassering eller tollsted er mer en vareførselsdeklarasjon som relaterer til flere ulike myndigheter med tilhørende regelverk. Det er gjennom denne deklarasjonen at eventuelle restriksjoner, avgifter, ulike satser, fritak og handelsavtaler blir identifisert og slik gir grunnlag for korrekt behandling.

I de fleste tilfeller er det speditørene som gjør denne oppgaven på vegne av vareeieren, men en må aldri glemme at det til syvende og sist er vareeier som står ansvarlig. Det er derfor vi i GAC er opptatt av å ha et nært og godt samarbeid med kundene våre. Vi kjenner våre kunder ut og inn, nettopp for å kunne identifisere de korrekte prosedyrene for håndtering ved vareførsel. Slik sparer vi både tid og kostnader.

— Det er mange tillatelser og lisenser som gjelder for bedrifter som driver med import og eksport av varer. Kjennskap til disse er essensielt for å sikre at man sparer tid og holder kostnadene nede.

Terje Stenerud leder fortollingsavdelingen i GAC Norge og har lang erfaring fra Tollvesenet som tollrevisor der han blant annet jobbet med vareførsel, særavgifter, handelsavtaler, logistikk og økonomi.

— For den uerfarne kan det være lett å trå feil. Spesielt for særavgiftsbelagte varer kan dette bli en kostbar affære dersom man er så uheldig å håndtere det feil både med tanke på avgifter og konsekvenser av forsinkelser.

Se bare for deg en leveranse av smøreolje eller bunkers fra utlandet. Ikke bare er det store avgifter og et eget regelverk som må håndteres. Det er også en enorm risiko dersom det, for eksempel, skulle være et skip i andre enden av leveransen som blir liggende fast grunnet forsinkelser ved fortollingen.

Dette har Stenerud erfart fra sin tid i Tollvesenet.

— Det blir fort noen ekstra siffer i sluttsummen. Derfor er det viktig å velge en erfaren aktør som kjenner regelverket ut og inn.

Unngå ekstrautgifter og forsinkelser
Enhver bedrift som har grensekryssende vareførsel bør sikre seg god innsikt og kontroll med egen fortollingssituasjon, slik at man unngår ekstrautgifter og forsinkelser.

Også i forbindelse med håndtering av tollager er det viktig å ha gode rutiner og forståelse av regelverket.

Dersom en bedrift har flere forskjellige aktører som deklarerer på deres vegne vil risikoen for avvik øke. Alt fra den generelle gjeldende prosedyre for bedriftens virke til dokumentasjonskrav og lagring kan bli en tidstyv om dette ikke samles i en god prosess.

Internkostnader knyttet mot oppfølging eller rydding kan fort bli betydelig i tillegg til de eventuelle finansielle sanksjoner som kan oppstå, enten det er knyttet til feilhåndtering eller rett og slett bare feildeklarering og feilinnkreving av avgifter.

Dette gjelder både det generelle tollagerhold med regnskap og den månedlige deklarasjonsrapporteringen til skatteetaten som kommer via Altinn. Vi sier ofte at vi tilstreber å kjenne kundene våre og skreddersyr prosedyrer som passer akkurat de, men det er også et poeng at hver bedrift bør kjenne sin leverandør.

Kunnskap om kunde og regelverk er essensielt
Selv om det er de samme reglene som gjelder for alle, så er det gjerne ikke alle tollansvarlige som kjenner ditt firma godt nok til å identifisere de reglene og prosedyrene som er gjeldende for akkurat deg og det du gjør.

— Mye kan avhenge av hvilke varer og vareflyt det er snakk om for den enkelte bedrift. Ingen speditører er bevisst uansvarlige, men det er ikke alltid lett å ha fullstendig oversikt dersom man gjør småoppdrag her og der, eller massedeklarering av konsoliderte forsendelser til ulike mottakere uten kundeforhold.

I GAC Norway har vi fokus på tett oppfølging og god kjennskap til kundene våre. Vi har kontorer over hele landet, slik at vi kan være tilstede der kundene våre er og bli kjent med deres arbeidshverdag.

Med fortollingstjenesten vår får du et dedikert og landsdekkende team som står til disposisjon døgnet rundt, og som hjelper deg med alt som har med vareførsel og fortolling å gjøre.

Toll trenger ikke være vanskelig – vi hjelper deg.

GACs ekspertise innen tollhåndtering
GAC drifter tollagre over hele Norge og kan bidra med kompetanse der en bedrift ønsker å opprette et eget tollager, eller behøver hjelp til selve driften eller prosedyreoppsett.

GAC kan også bistå ved en eventuell toll- og avgiftsrevisjon. For eksisterende kunder sitter


GAC på all dokumentasjon slik at vi enkelt kan levere alt som behøves. I tillegg kan vi delta under selve revisjonen, både med utbedring av tiltak samt dokumentsortering, fremlegging og oppsett av tilsvar.

Dersom din bedrift ikke er en eksisterende GAC-kunde, kan GAC stå for innhenting av nødvendig dokumentasjon og ta prosessen videre derfra. Samtidig setter vi opp og hjelper til med å utarbeide rutiner for å sørge for korrekt tollbehandling for fremtiden.

Ved behov for oppdrag på prosjektbasis, hjelper GAC Customs med alle spørsmål som er tollrelaterte.


Fortollingsavdelingen vår har 24/7-vakttjeneste og stiller til disposisjon ved kritiske operasjoner.

Ved å kjenne nøye til regelverket unngår vi uventede utgifter og vareforsinkelser.Comments


bottom of page